Om pensjonssparing

Din alder
Når byrja du å jobbe?
Brutto årsløn
Kvar jobbar du?
Innskotspensjon / OTP
Har du AFP?
Når ynskjer du å gå av med pensjon?
Tenestepensjon og sparing utbetalast over
Pensjonskalkulatoren gir ein prognose ut frå dagens løn og regelverk, og er ingen garanti for framtidig pensjon.

Brutto forventa årleg pensjon:

Brutto månadleg:

Di løn
Din pensjon
Differanse:
Eigen sparing:
Tenestepensjon:
AFP:
Folketrygd:

Spar sjølv til eigen pensjon (per månad)
Risiko sparing:


Du får kroner i samla pensjon frå du fyller år.
Det er brutto månadleg forventa pensjon på ca. kroner.

Du får kroner frå folketrygda og AFP når privat sparing og tenestepensjon er ferdig utbetalt etter år.

Du får kroner frå folketrygda og AFP fra fylte 65 år.


Få tilbod om pensjonssparing

Treng du informasjon om pensjonssparing, ta kontakt med banken på telefon 57 68 27 00. Eller fyll ut skjemaet nedanfor, så tek vi kontakt med deg.

Namn:  
Telefon:  
E-Post:  
Melding: